TBV Belgelendirme

Aday Başvuru Formu

 

ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ

 

Uyruğu

T.C. K.K.T.C.  Diğer[1] 

T.C Kimlik No:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı:

 

Pasaport No*:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baba Adı:

 

Doğum Yeri:

 

 

 

Anne Adı:

 

Doğum Tarihi:

 

 

 

Cinsiyeti:

E             K

Nüfusa Kayıtlı olduğu il/ilçe

 

 

 

İrtibat Adresi:

 

Tel. Ev

 

 

 

Tel. İş

 

 

 

GSM

 

 

 

e-posta

 

 

 

Eğitim Durumu

OKUR YAZAR DEĞİL

 

GENEL LİSE

 

 

OKUR YAZAR

 

MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

İLKOKUL

 

LİSANS

 

 

ORTAOKUL

 

YÜKSEK LİSANS

 

 

MESLEK LİSESİ

 

DOKTORA

 

 

 

Çalışıyor                                   Çalışmıyor                                                           Toplam iş tecrübesi:  

 

 

 

FİRMA BİLGİLERİ

 

Firma Adı-Unvanı: (Çalışıyor iseniz)

 

 

 

 

 

 

 

Firma Adresi: (Çalışıyor iseniz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.:

 

 

 

Faks:

 

 

 

Web adresi:

 

 

 

E-Posta:

 

 

 

 

BAŞVURU NEDENİ

 

İlk Başvuru       Tekrar Başvuru          Birim Birleştirme/Ekleme       Yeniden Belgelendirme  

 

 

! Başvurduğunuz yeterlilikten başka bir kuruluştan birim başarı belgesi aldınız mı ? Alındı ise kuruluş ismini ve geçerlilik süresini yazınız.

 

 

YETERLİLİK BİRİMİ SEÇİMİ BAŞVURU BİLGİLERİ

Belgelendirilmek istediğiniz yeterlilik birimlerini işaretleyiniz.

Belgelendirilmeye hak kazanmak için başvurduğunuz meslek ile ilgili tüm zorunlu birimlerden başarılı olunması gereklidir.

 

 

 

 

 

Ulusal Yeterlilik

Program Tanımı

Zorunlu

Seçimli

 

Sınav Türü

 

1

 

 

Zorunlu

T1

 

 

Seçmeli

T1

P1

 

 

Seçmeli

T1   T2

P1

 

2

 

 

Zorunlu

T1

 

 

Seçmeli

T1

P1

 

 

Seçmeli

T1

P1

 

3

 

 

Zorunlu

T1

 

 

Seçmeli

T1

P1

 

 

Seçmeli

T1

P1

 

GERİ ÖDEME/TEŞVİK BİLGİLERİ (MYK tarafından belirlenen haller için geçerlidir)

 

Yeterlilik Belgesi Almaya hak kazanmanız halinde sınav ücretinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında geri ödenmesini istiyorsanız aşağıdaki bilgileri doldurunuz. 

 •        Not: MYK Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan (Devlet Teşviki) karşılanması desteğinden daha önce faydalanıldıysa, İşsizlik Sigortası Fonundan tekrar faydalanılamaz!

 

Bireysel Başvuruyu Yapan Kişiye Ait IBAN No:

 

Tek Nokta Başvurusu Yapan Firmaya Ait IBAN No:

 

Tek Tokta Başvurusu Ödeme Tipi:  Peşin                          Teminat  

 

BELGE TESLİM ŞEKLİ

 

Kuruluşumuzdan Teslim                        

Başvuru Yapana Ait İrtibat Adresinden Teslim 

(Not: Kargo alıcı ödemeli olarak yapılmaktadır.)

 

Belgeli personel düzeyine uygun olarak işi yapmanıza engel (Sağlık problemi ,vb.) bir probleminiz var mı? Varsa belirtiniz:

Evet    

Hayır   

 

Sınav süresince makul sınırlar içerisinde kalmak şartı ile karşılanmasını istediğiniz özel durumunuz ( okuma yazma yetersizliği, dil yetersizliği vb.) var mı? Evet ise açıklayınız:

Evet    

Hayır   

 

Çevirmen talebiniz var mı?

Not: Çevirmen talep etmeniz halinde size bir çevirmen atanacak ve ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Evet    

Hayır   

 

 

 

 

 

BELGELENDİRME TAAHHÜDÜ

 •        Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
 •        Başvurudan itibaren belge alıncaya veya belgem yenileninceye kadar sınav ve belgelendirme sürecine dair tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ve yıllık belge kullanım ücretlerini ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dâhil, her ne sebeple olursa olsun, Kuruluştan geri talep etmeyeceğimi,
 •        Girdiğim sınavlarda hileli sınav uygulamalarına katılmayacağımı,
 •        İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını Kuruluşa ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı ve ayrıca belge almaya hak kazansam bile ilgili ücretleri ödemediğim takdirde belgemin iptal edileceğini,
 •        Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, Kişisel verilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumuna aktarılacağını onayladığımı,
 •        Belge almaya hak kazanmış olsam bile bir şüphe durumunda yeterliliğimin ve belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse belgemin iptal edilebileceğini, tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını onayladığımı,
 •        Kuruluşa ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda Kuruluş tarafından oluşturulan İtiraz ve Şikayet Komitesinin karar merci olduğunu,
 •        Alacağım belgenin mülkiyet haklarının Kuruluşa ait olduğunu, gerekli görülmesi halinde ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmadığı takdirde belgemi iptal edebileceklerini,
 •        Kuruluştan aldığım/alacağım belgemin 17024 Standardına veya MYK mevzuatına aykırı düşen durumlarda, Kuruluş tarafından askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda Kuruluştan maddi veya manevi hiçbir talepte bulunmayacağımı,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.                                                                                                                                 

 

Adayın Adı ve Soyadı

Tarih:  ..../...../20….

İmza:

 

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2.Eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu

 1. Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Belge Kullanım Sözleşmesi

 

4. Banka dekontu

5. Tek Tokta Başvuru Formu (Firma Toplu Başvurularında istenilmektedir.)

 

 

 

( Başvuruyu Alan Sınav Hizmetleri Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.)

 

SINAV HİZMETLERİ SORUMLUSU GÖZDEN GEÇİRMESİ:

 

BELGE KONTROLÜ:                                                          

 

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

2. Banka dekontu

 

3. Eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu

 

4. Islak imzalı Belge Kullanım Sözleşmesi

 

5. Tek Nokta Başvuru Formu (Firma Toplu Başvurularında istenilmektedir.)

 

 

Sınav Hizmetleri Sorumlusu:

Adayın başvurusu uygun bulunmuştur.                         

Adayın başvurusu uygun değildir.                                                                                                                                    

Tarih:

İmza:

 

 

[1] T.C ve K.K.T.C vatandaşı olmayanlar pasaport numarasını yazacaktır.