TBV Belgelendirme

Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhüdü

Kuruluş üst yönetiminde görev aldığım sürece;

  1.      Kuruluşun tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme Kuruluş yönetimi olarak, belgelendirme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
  2.      Kuruluşa belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
  3.      Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
  4.      Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,
  5.      Çalışmalarını özüne insanı yerleştirerek, ahilik kültürünü özümsemiş hizmet anlayışı ile sürekli gelişmeye odaklanmış; yönetimin desteği ve tüm çalışanlarının katılımıyla, hizmet kalitesini mükemmellik ilkesiyle yürüteceğimi,
  6.      Belgelendirme için gerekli şartlarını belirleyerek, başvuru sahibi, kuruluş veya şirketin yapısını gözetilmeksizin gizlilik, dürüstlük, güvenilir, objektif ve tarafsızlık ilkelerine sadık kalarak zamanında doğru ve eksiksiz olarak hizmetlerin adil şekilde uygulanmasını sağlayacağımı,
  7.      İletilen şikâyet ve itirazları; kullanıcılarına ayrımcılık yapılmadan, başvuru sahiplerini mağdur etmeyecek en kısa süre içinde, bilinçli olarak yavaşlatılmadan veya haksız yere hızlandırılmayacak şekilde gerekli inceleme ve değerlendirilmelerini yaparak sonuçlandırılmasını sağlayacağımı,
  8.      Kuruluşun; kasıtlı olarak zarar verecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını, tarafsızlığa karşı oluşacak tehlike ve tehditleri belirleyerek, risk tespit edilen hiçbir oluşumun içinde yer almayacağını,
  9.      Ulusal standartlarla belirlenmiş mesleki yeterlilik çalışmalarını, yasal mevzuatlar ve uluslararası şartlar kapsamında, gelişmeleri takip ederek, yenilikçi, yetkin, eğitimli ve kalite güvencesinin sağlanabilmesi için her türlü iyileştirme metotlarını geliştirerek hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacağımı

kabul, beyan ve taahhüt ederim.