TBV Belgelendirme

Kalite Politikamız

• Tarafsızlığı, adil olmayı, eşitliği, her kesime karşı objektif olmayı, etik ve şeffaf olmayı yönetmek,

• Personel belgelendirme faaliyetlerinin her aşamasını tarafsız, adil, eşit ve objektif şekilde yürütmek,

• Aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlar içermemek,

• Tarafsızlığı tehlikeye atacak / risk oluşturacak ticari, mali ve diğer baskıların önlenmesini sağlamak,

• Belgelendirme sürecini TBV Belgelendirme Merkezi web sitesi aracılığı ile paylaşmak, adayların erişimini sağlamak, başvurusunu haksız yere engelleyici veya kısıtlayıcı prosedürler uygulamamak,

• Tüm başvuru sahipleri ve belgelendirilmiş kişiler arasında adil olmak,

• Belgenin verilmesi, gözetimin gerçekleştirilmesi, yeniden belgelendirme, askıya alma, geri çekme / iptal etme veya kapsamının daraltılması durumlarında; Ulusal mevzuatlara, Mesleki Standartlara, Ulusal Yeterliliklere uygun olarak tarafsız ve adil bir şekilde belgelendirme hizmeti sunmak ve sağlamak,

• Standardın gereklerine uygun şekilde dokümante etmek, belgelendirmek ve süreci sürekli olarak iyileştirmek,

• TS EN ISO / IEC 17024 Standardı esaslarına göre hazırlanmış olan kalite sisteminin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,

• Sürekli eğitim, gelişim ve iyileştirme çalışmaları ile çalışanlarımızın ekip ruhu içerisinde özverili, işine değer katan, değer veren bir çalışma ortamı sağlamak,

• Bilgi ve dokümanları gizlilik ve güvenlik şartlarına uygun olarak korumak ve saklamak, • İş Sağlığı ve Güvenliği esaslarına uygun olarak tüm süreci yönetmek,

• Toplam Kalite Yönetimi’ni esas alarak personel ve adayların, başvuru sahiplerinin ve diğer kesimlerin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,

• Adayların itiraz ve şikayetlerini, taleplerini, iyileştirme ve geliştirme önerilerini dikkate alarak, eşit ve tarafsız olarak inceleyerek karara bağlamak,

• Belgelendirme süreci içerisinde tarafsızlığı olumsuz etkileyecek riskleri değerlendirmek, ortadan kaldırmak ve yönetilmesini sağlamak,

• Tarafsızlığa, gizliliğe ve güvenliğe olumsuz etkisi olabilecek hiçbir faaliyette bulunmamak,

• Belgelerin kötü ve yanlış kullanımını önlemek, • Kalite Yönetimimiz TS EN ISO / IEC 17024 ve ISO 9001 Standartlarının şartlarına uymayı taahhüt eder.