TBV Belgelendirme

Misyonumuz

Bilişim sektörüne yönelik mesleklerde belgelendirme başvurusunda bulunan adaylarına bağımsız, tarafsız, objektif, dürüst ve etik olmak teorik ve performansa dayalı sınavlarını yapmak, bilgi, beceri, teknik ve mesleki yeteneklerini adil ve güven ortamı içerisinde göstermelerini sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına da uyarak bu konudaki bilgi, yetenek ve becerilerini ortaya koymak ve bunun devamlılığını Personel Belgelendirme süreci ile destekleyerek ve vasıflarını da belgeleyerek yapılacak işlerin kalitelerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.